Nejčastější dotazy k montážím garáží

Máte otázky k namontování garáže, co a jak bude probíhat? Zde naleznete nejčastější otázky k dřevěným garážím. Některé z těchto otázek se vztahují i na další podobné produkty, jako jsou například kůlny a i třeba zahradní domky.

 

Jak má být velká základová deska?

Základová deska by měla být přesně v rozměru uváděného v popisku. Například když garáž je o velikosti 5 x 4 m, deska by měla mít maximálně 5 x 4 m spíš o pár centimetrů menší. Kvůli detailu přetékání dešťové vody po stěně, aby dešťová voda přetékala přes okraj desky a nezatékala pod stavbu, případně dovnitř stavby. Jen nezapomeňte na úhlopříčku desky abyste měli pravé úhly.

 

Z čeho by měla základová deska/základ být?

Standardně je nejrozšířenější ztracené bednění po okrajích desky po 4-5 řadách, tedy do hloubky alespoň 1m. Ovšem to záleží na svažitosti okolního terénu, nezámrzné hloubky a jiných okolních podmínek jako jsou třeba stromy, přilehlý plot apod. Toto ztracené bednění je ve většině případů zalito betonovou deskou o síle 7-10 cm. Záleží na Vás, k čemu budete domek používat. Jsou také varianty se zámkovou dlažbou, která je zároveň se ztraceným bedněním. Nebo také můžete použít namísto dlažby i štěrk. Záleží jen na vás.

Jak řešit hydroizolaci?

Hydroizolaci ve většině případů nemusíte řešit vůbec. Stavby garáží jsou cca 1 cm nad betonem opřené o destičky z tvrdého dřeva, kde vzniká větrací mezera. Voda která se případně dostane pod stavbu má možnost vyschnout a nevpít se do dřeva. Pokud si zvolíte, že použijete hydroizolaci, tak to dává smysl jen v případě, že budete ve stavbě řešit povrch podlahy další vrstvou.

Jak kotvíte stavbu k základové desce?

Stavba je kotvena k desce sérií zatloukacích šroubů a hmoždinek po celém obvodě stavby. Kotvení stavby slouží spíš proti posunu stavby ve střihu onoho kotvení. Proti vytažení stavba nelze ukotvit, stavby mívají okolo 1-2 tun, takže sama o sobě se nezdvihne. Prostě a jednoduše, když přijde vichřice může Vám odnést střechu na vašem domě stejně tak, jako na garáži.

 

Zaděláváte onu centimetrovou mezeru pod garáží proti myším?

Ne. Nezaděláváme a to z důvodu zachování větrací mezery. Pokud si budete přát zadělat i onu mezeru, tak je to jen na Vaší kompetenci. Tip pro zadělání je oplechování, nerezový proužek pletiva případně montážní pěna.

Kolik mám mít místa okolo stavby?

Asi tolik, aby se nám tam vešel žebřík a my na něm. Někdy je stavba přímo na okraji oplocení a tom případě je pak nutné dohodnout se sousedem vstup na pozemek pro možnost montáže. Ale vždy je lepší, když se stavba nachází v dostatečném odstupu od hranice pozemku. Také prosím dávejte pozor aby, když se stavba nachází na terénním zlomu vyrovnaného deskou nebo ztraceným bedněním, aby byla možnost dosáhnout do štítu z 4-5m žebříku.

Jak si mám připravit přívod elektřiny?

Síla stěny garáží nikdy není nad 17 cm tzn. pokud máte desku na přesný rozměr dle popisku, tak vždy od vnější hrany desky, ve vzdálenosti cca 20 cm si můžete připravit takzvaný husí krk na přívod elektřiny. Přívod Vám tak vyjde na vnitřní stranu stěny garáže.

Mám si nějak připravit odvod dešťové vody?

To záleží jestli chcete dešťovou vodu zachytit do sudu, nebo i jinak. V případě že chcete zachytávat dešťovou vodu napište nám o tom do poznámky, kde a jak a domluvíme se o napojení. V případě, že nechcete nijak řešit zachytávání dešťové vody svedeme vám dešťovou vodu do rohu stavby volně na přilehlou plochu v okolí stavby.

 

Mám se nějak starat o dřevo?

Stavby jsou většinou opatřeny prvním nátěrem vnější strany. Pro lepší ochranu dřeva by všechny vnější strany stavby měli být opatřeny minimálně dvěma vrstvami nátěru, záleží na typu nátěru, vždy dbejte pokynů výrobce nátěru. Pro povrchovou úpravu standardně používáme tenkovrstvou lazuru Luxol nedomluvíme-li se jinak. Pokud se domluvíme na stavbě bez nátěru doporučujeme Vám stavbu natřít v nejbližší možné době. Může se stát, že vám vlivem vlhkosti nabobtnají stěny a vytvoří sud. Poté se musí vše upravit, vysušit a znovu uchytit a natřít.

Kdybyste měli další dotazy ke stavbě, neváhejte se na nás obrátit.

Vaše Maxi-truhlářství.

Typy garáží gif Ukázka montáže